Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Невербален комуникативен тренинг- Практически упражнения в Съюз на глухите в Б-я, ул. Ив. Денкоглу 12-14
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
Силвана Павлова
 
 
 
Текуща практика III част
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
доц. д-р Н. Балканска
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Информационно-комуникационните технологии в обучението и рехабилитацията на децата в увреден слух (Лекции)
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
доц. дн М. Замфиров
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Информационно-комуникационните технологии в обучението и рехабилитацията на децата в увреден слух (практ. упр.)
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
доц. дн М. Замфиров
Зала 323 А
 
 
 
Хоспитиране III част
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Методика на обучението по математика при деца с увреден слух-Л
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
доц. дн М. Замфиров
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Методика на обучението по математика при деца с увреден слух-Сем. и пр. упр.
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
докт. Теодора Павлова
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Методика на обучението по природни и обществени науки - Лекция
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
доц. дн М. Замфиров
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Методика на обучението по природни и обществени науки - Сем. и практ. упр.
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
докт. Теодора Павлова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 

Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем. Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
ИД-Нарушение на сензорната интеграция
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION