Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Ориентиране и мобилност - II част - Сем. + практ. упр. от 8.30ч.
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
проф. дпн М. Цветкова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хоспитиране III част
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
ас. М. Томова
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Обучение на сляпоглухи деца и ученици - Сем. упр.
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
ас. М. Томова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Текуща практика - IIIчаст
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
ас. М. Томова
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Ресурсно подпомагане на зрително затруднени ученици - Сем. упр. - през седмица от 8.30ч.
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
ас. М. Томова
Ресурсен център ПЗЗ
Обучение на сляпоглухи деца и ученици - Лекция
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
проф. дпн М. Цветкова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Ресурсно подпомагане на зрително затруднени ученици - Лекция
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
Ресурсен център ПЗЗ
Брайлово писмо - IIчаст - Сем. упр.
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
ас. М. Томова
Ресурсен център ПЗЗ
Педагогика на зрително затруднените IIчаст - Лекции
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
проф. Вл. Радулов
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
ИД-Специфични подходи при работа с деца с множество увреждания
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
проф. дпн М. Цветкова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 
Педагогика на зрително затруднените IIчаст - Сем.упр.
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
ас. М. Томова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 

Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем. Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
ИД-Нарушение на сензорната интеграция
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION