Логопедия,II курс,IV сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Комуникативни нарушения при краниофациални малформации - Лекция от 8.30ч.
Логопедия,II курс,IV сем.
проф. дпн Цв. Ценова
Зала 230
 
 
 
 
 
 

1гр./2гр. Специална педагогика и интегрирано образование - Сем. и пр. упр.
ас. М. Томова
Зала 304
Логопедия,II курс,IV сем.
2гр./1гр. Комуникативни нарушения при краниофациални малформации - Сем. и пр. упр.
гл.ас. д-р Елена Делева
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
1/2грНарушения на речевата плавност - Практ. упр.
Логопедия,II курс,IV сем.
гл.ас. д-р Елена Делева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Артикулационни нарушения - Лекция
Логопедия,II курс,IV сем.
проф. дпн Цв. Ценова
Зала 230
 
 
 
1/2гр.Артикулац. нарушения-Сем. упр.
Логопедия,II курс,IV сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
ИД-Българска литература за деца и юноши
Логопедия,II курс,IV сем.
ас. Др. Панова
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Психолингвистика - Лекции
Логопедия,II курс,IV сем.
доц. д-р Елена Чаушева
Зала 403
1/2 гр. Нарушения на речевата плавност - Сем. упр.
Логопедия,II курс,IV сем.
гл.ас. д-р Елена Делева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Специална педагогика и интегрирано образование - Лекция
Логопедия,II курс,IV сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 400
Нарушения на речев. плавност - Лекции
Логопедия,II курс,IV сем.
доц. дпсн Н. Василева
Зала 307
2/1 гр.Артикулационни нарушения - Пр. упр. във ФНПП и базови институции
Логопедия,II курс,IV сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Психолингвистика - сем. упр.
Логопедия,II курс,IV сем.
доц. д-р Елена Чаушева
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
ИД-Формиране на умения за разработване на проекти - ще стартира при група над 12 души
Логопедия,II курс,IV сем.
доц. дн М. Замфиров
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION