Соц. п-ка,II курс,IV сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Семейна педагогика - Лекция от 8.30ч.
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
проф. дпн Кл. Сапунджиева
Зала 601
Андрагогика - Лекция
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Цв. Николов
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Хоспитиране 1 - 1гр.
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Цв. Николов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Управление и развитие на човешките ресурси - Лекция
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
проф. д-р С. Карабельова
Зала 313
Хоспитиране 1 - 2 гр.
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
ас. Кр. Костов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Социално законодателство и социална защита - Лекция
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
проф. д-р Ц. Коларова
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
ИД - История на социалната педагогика в България
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Методи на социалните изследвания - Лекция
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
проф. М. Мирчев
Зала 601
ИД - Образователни политики и социално включване
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
проф. дпн Н. Попов
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
ИД - Невербална комуникация
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Донка Петрова
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Методи на социалните изследвания - Практ. упр. (Iгр. I-IIIседм. и IIгр. II-IVседм.)
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
проф. М. Мирчев
Зала 601
ИД-Работа с групи
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
гл.ас. Н. Николов
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION