Соц. п-ка,I курс,II сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
История на социалната педагогика - Лекции от 8.30ч.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Педагогическа психология - Сем. упр.- 1гр. I-IIседм. и 2гр. II-IVседм.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
ас. Хр. Монов
Зала 500
2гр. Основи на социалната работа - Сем. и практ. упр.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
докт. Михаела-Мирям Василева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 

История на социалната педагогика - Сем. упр. - 1гр. I-IIIседм. и 2гр. II-IVседм.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 301
Соц. п-ка,I курс,II сем.
2гр/1гр Дидактология - Сем. упр.
ас. Кр. Костов
Зала 416
Психология на развитието - Сем. упр. - 1гр. I-IIIседм. и 2гр. II-IVседм.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
ас. Хр. Монов
Зала 500
Дидактология - Лекция
Соц. п-ка,I курс,II сем.
доц. д-р К. Герджиков
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Педагогическа психология - Лекция
Соц. п-ка,I курс,II сем.
проф. дпсн Наталия Александрова
Зала 301
Основи на социалната работа - Лекция
Соц. п-ка,I курс,II сем.
проф. д-р Н. Петрова
Зала 400
 
 
 
1гр.Комуникация и комуникативен тренинг - Практ. упр.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
гл.ас. Н. Николов
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Социална политика - Лекция от 14.30 часа
Соц. п-ка,I курс,II сем.
д-р Хр. Христова
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Психология на развитието - Лекция
Соц. п-ка,I курс,II сем.
проф. Б. Минчев
Зала 301
Основи на специалната педагогика - Лекция
Соц. п-ка,I курс,II сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 400
 
 
 
Комуникация и комуникативен тренинг - Лекция (Първите 7 седмици)
Соц. п-ка,I курс,II сем.
гл.ас. Н. Николов
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
1гр.Основи на социалната работа - Сем. и практ. упр.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
докт. Михаела-Мирям Василева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2гр.Комуникация и комуникативен тренинг - Практ. упр.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
гл.ас. Н. Николов
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION