Спец. п-ка,IІ курс,IV сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Специфични подходи при работа с деца с увреден слух - Лекции и упр.
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Кинезитерапия при деца със СОП (Лекции и упр.)
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
Проф. дн Емил Маринов докт. Лилия Кисьова
Зала 307
Артерапия при деца със СОП (Лекции и пр. упр.)
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Хоспитиране І част
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
ас. М. Томова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Специфични подходи при деца със зрителни затруднения (Лекции)
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
проф. дпн М. Цветкова
Зала 304
Специфични подходи при работа с деца с невросоматични заболявания - Лекции и упр.
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 302
Специфични подходи при работа с деца с аутизъм - Лекции и упр.
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 413
Специфични подходи при работа с деца със зрителни затруднения (семестр. и пр. упр.)
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
ас. М. Томова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Специфични подходи при деца с умствена изостаналост (практ. упр.) - през седмица
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
докт. Лилия Кисьова
Зала 304
ИД - История на детството
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Специфични подходи при деца с умствена изостаналост (Лекции)
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 400
ИД - Начална училищна педагогика (Лекции)
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION