Графично ателие ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Графика и технологии - ХП3 (I-III седм.) - Лекции от 8.30ч.
проф. Б. Филчев
Графично ателие
ИИ,I курс,II сем.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Графика и технологии - ХП3 гр. А и Б - Практ. упр.
ИИ,II курс,IV сем.
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие

1гр. Скулптура и худ. конструкции - упр.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
ИИ,I курс,II сем.
2 гр. Графика и технологии - упр. д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Графика и технологии І част - Лекции
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
проф. Б. Филчев
Графично ателие
Графика и технологии. Дълбок печат- офорт и акватинта - 1 гр./ 2 гр. от 10.30 ч.
ИИ,III курс,VI сем.
проф. Б. Филчев
Графично ателие
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 

1 гр. Графика и технологии - упр.
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
2 гр. Художествени конструкции - упр. доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
 
 
 

1 гр. Графика и технологии - упр.
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
ИИ,I курс,II сем.
2 гр. Скулптура и художествени конструкции - упр.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 

2 гр. Графика и технологии - упр. д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
1 гр. Художествени конструкции
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Худ. специализация - НКФ IIч.; Декоративни изк-ва; Графика
ИИ,III курс,VI сем.
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 610
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
проф. Б. Филчев
Графично ателие
Графика и технологии - ХП3 (I-III седм.) - Лекция
ИИ,II курс,IV сем.
проф. Б. Филчев
Графично ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION