Графичен дизайн, І курс, ІІ сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
А гр. Софтуер за графичен дизайн - упр.
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
Я. Грънчаров
Зала 604
 
 
 
Естетика (15 ч.) - Лекции от 08.30 ч. през седмица
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем. ИИ,I курс,II сем.
доц. д-р О. Касабов
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Художествени конструкции І част - Лекции
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
 
 
 
 
 
 
Графичен дизайн ІІ част (Лекции) - Ще се вземат блоково, след допълнително уточнение
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
доц. д-р Светослав Косев
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Графика и технологии І част - Лекции
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
проф. Б. Филчев
Графично ателие
 
 
 
1 гр. Декоративни иззкуства и комбинаторика - упр.
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
1 гр. Фотография - упр.
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
д-р Иван Кюранов
Зала 604
 
 
 
 
11:00-12:00
 

1 гр. Графика и технологии - упр.
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
2 гр. Художествени конструкции - упр. доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
Софтуер за графичен дизайн ІІ част - Лекции през седмица (І - ІІІ седм.)
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 512
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем. ИИ,I курс,II сем.
История на световното изобр. изкуство - упр. през седмица (ІІ - ІV седм.)
Юлия Лазаркова
Зала 506
Фотография ІІ част - Лекции
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
д-р Иван Кюранов
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Б гр. Софтуер за графичен дизайн - упр.
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
Я. Грънчаров
Зала 604
Декоративни изкуства и комбинаторика І част
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 400
2 гр. Фотография - упр.
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
д-р Иван Кюранов
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 

2 гр. Графика и технологии - упр. д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
1 гр. Художествени конструкции
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
История на световното изобр. изкуство-Лекция
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем. ИИ,I курс,II сем.
доц. М. Блажиева
Зала 607
А гр., Б гр., В гр. Графичен дизайн - упр.
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
д-р Антон Стайков
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
В гр. Софтуер за графичен дизайн - упр.
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
Я. Грънчаров
Зала 604
2 гр. Декоративни изкуства и комбинаторика - упр.
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION