гл. ас. д-р Христо Карагьозов ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Тонрежисура І част (Лекции и сем. упр.)
ММТТ, Ікурс, ІІсем.
проф. д-р Адр. Георгиев гл. ас. д-р Христо Карагьозов
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Тонрежисура І част (Лекции и упр.)
ММТТ, Ікурс, ІІсем.
проф. д-р Адр. Георгиев гл. ас. д-р Христо Карагьозов ас. Георги Георгиев
бл.2/МКЦ
Акустика ІІ част
ММТТ, Ікурс, ІІсем.
гл. ас. д-р Христо Карагьозов
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Звукотехника ІІ част (Лекции и упр.)
ММТТ, Ікурс, ІІсем.
гл. ас. д-р Христо Карагьозов
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
История на изкуството Iчаст - Лекция
Музика,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Христо Карагьозов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Музикална естетика Iчаст
Музика,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Христо Карагьозов
бл.2/Фонотека
Аудиовизуален дизайн (Лекции)
ММТТ, Ікурс, ІІсем.
гл. ас. д-р Христо Карагьозов
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION