докт. Марина Апостолова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хорово пеене, хорознание II част - Лекции и сем. упр.
Музика, I курс,II сем.
докт. Марина Апостолова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дирижиране хор от клавир IV част - Лекция и сем. упр.
Музика, II курс,IV сем.
докт. Марина Апостолова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Камерен ансамбъл/камерен хор - II част - Практ. упр.
Камерна хорова формация
Музика, I курс,II сем.
докт. Марина Апостолова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Камерен ансамбъл/камерен хор - IV част - Практ. упр. от 15.00 до 17.00 ч.
Камерна хорова формация
Музика, II курс,IV сем.
докт. Марина Апостолова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Камерен ансамбъл/камерен хор - VI част - Практ. упр.
Музика,III курс,VI сем.
Камерна хорова формация
докт. Марина Апостолова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION