гл. ас. д-р Ив. Кърпарова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лека атлетика I част - Стадиона на ЦСКА - Практ. упр. 1 гр. от 14.00ч. до 15.30ч. и 2гр. от 15.30ч. до 17ч.
ФВС,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Ив. Кърпарова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Методика на преподаване на лека атлетика - Лекции от 14.00-15.30 ч. Начало 28.02.2018 г.
ФВС,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Ив. Кърпарова
Зала 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Методика на преподаване на лека атлетика - от 16.00-17.30ч. - Стадион "Васил Левски" - Практ. упр.
ФВС,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Ив. Кърпарова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION