гл. ас. д-р Ил. Симеонова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 

2гр.Педагогика на изобразителното изкуство в предучлищна възраст - Сем. и практ. упр.
ас. Г. Михайлова
Зала 513
ПНУП,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
1гр.Основи на началната училищна педагогика - Сем. и пр. упр. от 9-11ч. Зала 415
 
 
 

Основи на физкултурата с дидактика - Сем. и практ. упр. - 1гр. II-IVседм. и 2гр. I-IIIседм.
ас. Н. Танкушева
Зала 305
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
Методика на обучението по чужд език в началните класове - Сем. и пр. упр. в у-ще - 1гр. I-III седм. и 2гр. II-IVседм.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 514 до 14.00 ч. Зала 500 от 14.00 до 16.00 ч.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
2 гр. Основи на НУП от 9-11ч. / 1 гр. ПВЗД "дете-среда" - Сем. и практ. упр.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 506
ПНУП,II курс,IV сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Образователни технологии в начална училищна възраст - Сем. и пр. упр.
ПМХК,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
ИД - Дигитални технологии за обучение по чужд език
НУПЧЕ,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Методика на обучението по чужд език в началните класове - Лекция от 15.30ч.
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 416
1 гр./ 2 гр. Лингвистични особености при усвояване на чужд изик в детска възраст - сем. упр., 1 гр. I-III седмица, 2 гр. II-IV седмица
НУПЧЕ,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION