проф. д-р Адр. Георгиев ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текуща учебна практика в I-IV клас
Музика,III курс,VI сем.
проф. д-р Адр. Георгиев
Компютърна музикална грамотност - Лекция
Музика, I курс,II сем.
проф. д-р Адр. Георгиев
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Тонрежисура І част (Лекции и сем. упр.)
ММТТ, Ікурс, ІІсем.
проф. д-р Адр. Георгиев гл. ас. д-р Христо Карагьозов
бл.2/МКЦ
 
 
 
Хоспитиране в I-IV клас
Музика,III курс,VI сем.
проф. д-р Адр. Георгиев
Компютърна музикална грамотност - Сем. упр.
Музика, I курс,II сем.
проф. д-р Адр. Георгиев
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Тонрежисура І част (Лекции и упр.)
ММТТ, Ікурс, ІІсем.
проф. д-р Адр. Георгиев гл. ас. д-р Христо Карагьозов ас. Георги Георгиев
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Методика на обучението по музика в I-IV клас - Лекция
Музика,III курс,VI сем.
проф. д-р Адр. Георгиев
Зала 514
 
 
 
 
 
 
Музикални компютърни технологии - Лекция
Музика, II курс,IV сем.
проф. д-р Адр. Георгиев
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Музикални и компютърни технологии (Лекции)
ММТТ, Ікурс, ІІсем.
проф. д-р Адр. Георгиев
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION