ас. Н. Танкушева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
ИД-Спортно усъвършенстване - гимнастика - в ЦСКА зала по спортна гимнастика - 1 гр. от 9.00-10.30 ч., 2 гр. 10.30-12.00 ч.
ФВС,II курс,IV сем.
ас. Н. Танкушева

Основи на физкултурата с дидактика - Сем. и практ. упр. - 1гр. II-IVседм. и 2гр. I-IIIседм.
ас. Н. Танкушева
Зала 305
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
Методика на обучението по чужд език в началните класове - Сем. и пр. упр. в у-ще - 1гр. I-III седм. и 2гр. II-IVседм.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 514 до 14.00 ч. Зала 500 от 14.00 до 16.00 ч.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Гимнастика Iчаст - 1гр. - в ЦСКА зала по спортна гимнастика - Практ. упр.
ФВС,I курс,II сем.
ас. Н. Танкушева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Методика на обуч. по физич. възп. на учениците V-VIII кл.-Сем. и пр. упр
ФВС,III курс,VI сем.
ас. Н. Танкушева
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Гимнастика Iчаст - 2гр. - в ЦСКА зала по спортна гимнастика - Практ. упр.
ФВС,I курс,II сем.
ас. Н. Танкушева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION