проф. д-р Л. Димитрова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
1 гр. Декоративни изкуства - упр.
ИИ,II курс,IV сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
1 гр. Декоративни изкустваи комбинаторика - упр.
ИИ,I курс,II сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Декоративни изкуства и комбинаторика - Лекции
ИИ,I курс,II сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
1 гр. Декоративни иззкуства и комбинаторика - упр.
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Декоративни изкуства - Лекции
ИИ,II курс,IV сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Теория на художествения образ - лекции
ИИ,II курс,IV сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 607
2 гр. декоративни изкуства и комбинаторика - упр.
ИИ,I курс,II сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
Декоративни изкуства и комбинаторика І част
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
2 гр. Декоративни изкуства - упр.
ИИ,II курс,IV сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Теория на художествения образ (I-III седм.) - Лекция от 14.00 до 16.00 ч.
ИИ,III курс,VI сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 500
2 гр. Декоративни изкуства и комбинаторика - упр.
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Худ. специализация - НКФ IIч.; Декоративни изк-ва; Графика
ИИ,III курс,VI сем.
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 610
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
проф. Б. Филчев
Графично ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION