доц. д-р Н. Балканска ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текуща практика III част
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
доц. д-р Н. Балканска
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Ранна интервенция и фамилна терапия при деца с увреден слух - Практ. упр.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текуща практика I част
доц. д-р Н. Балканска
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Ранна интервенция и фамилна терапия при деца с увреден слух - Лекция
доц. д-р Н. Балканска
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Комуникативни нарушения при слухова недостатъчност - Лекции
Логопедия III курс,VI сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
ИД-Приложение на Монтесори терапията в логопедията(Лекции и упр.)
Логопедия III курс,VI сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION