проф. Г. Неделчева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***Задължително пиано IV част
Музика, II курс,IV сем.
проф. Г. Неделчева доц. д-р Р. Тодорова докт. Ралица Димитрова ас. Д. Бакалова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***Задължително пиано VI част
Музика,III курс,VI сем.
проф. Г. Неделчева доц. д-р Р. Тодорова ас. Д. Бакалова докт. Ралица Димитрова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задължително пиано II част
ММТТ, Ікурс, ІІсем.
проф. Г. Неделчева доц. д-р Р. Тодорова ас. Д. Бакалова докт. Ралица Димитрова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
***Задължително пиано II част
Музика, I курс,II сем.
проф. Г. Неделчева доц. д-р Р. Тодорова ас. Д. Бакалова докт. Ралица Димитрова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION