проф. д-р К. Караджова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Специална педагогика и приобщаващо образование (Лекции)
Логопедия,I курс,II сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Специална педагогика - Лекция
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Комуникативни нарушения при интелектуална недостатъчност-Лекция
Логопедия III курс,VI сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Специална педагогика и интегрирано образование - Лекция
Логопедия,II курс,IV сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Специфични подходи при деца с умствена изостаналост (Лекции)
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION