проф. д-р Ст. Белчева, дм ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Физиология на човека и физиология на физическите упражнения-2 част-Лекция
ФВС,II курс,IV сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Неврофизиол. и неврологични заболявания-Лекция
Логопедия,I курс,II сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Клиника на умствената изостаналост - Лекция
Спец. п-ка,I курс,II сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Неврофизиология и неврологични заболявания (лекции)
Спец. п-ка,I курс,II сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Функционална морфология на детето (хигиена и здравно възпитание) - Лекция
НУПЧЕ,I курс,II сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION