ас. д-р М. Стоянова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 гр. П-ка на математиката в предучилищна възраст (Сем. и практ. упр.) / 2 гр. ПВЗД "дете-среда"
ПНУП,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Г. Георгиева
Зала 513
ас. д-р М. Стоянова
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
2 гр. Основи на НУП от 9-11ч. / 1 гр. ПВЗД "дете-среда" - Сем. и практ. упр.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 506
ПНУП,II курс,IV сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Образов. технологии в предучил. възраст - Сем. упр.
МПХК, I курс, II сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 213
 
 
 
Приложни техники за творчество в детската градина - природонаучни -1/2гр. - Практ. упр.
ПНУП,II курс,IV сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Образователни технологии в предуч. възраст - Пр. упр.
МПХК, I курс, II сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагогика на взаимодействието "дете-среда" - Лекции
ПНУП,II курс,IV сем.
Зала 230
ас. д-р М. Стоянова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагогика на взаимодействието "дете-среда"- Лекции
ПНУП,II курс,IV сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION