проф. дпн М. Цветкова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Ориентиране и мобилност - II част - Сем. + практ. упр. от 8.30ч.
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
проф. дпн М. Цветкова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 
Специална педагогика - Лекции
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
проф. дпн М. Цветкова
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Приобщаващо образование (лекции)
Спец. п-ка,I курс,II сем.
проф. дпн М. Цветкова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Обучение на сляпоглухи деца и ученици - Лекция
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
проф. дпн М. Цветкова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Специфични подходи при деца със зрителни затруднения (Лекции)
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
проф. дпн М. Цветкова
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
ИД-Специфични подходи при работа с деца с множество увреждания
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
проф. дпн М. Цветкова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION