ст.пр. Ванина Петрова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
2 гр. Английски език
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
ст.пр. Ванина Петрова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
1 гр. Английски език
НУПЧЕ,I курс,II сем.
ст.пр. Ванина Петрова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
2 гр. Английски език
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
ст.пр. Ванина Петрова
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
1гр. Английски език
Немски език
х.преп. Евгения Акиншина
Зала 305
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
ст.пр. Ванина Петрова
Зала 306
 
 
 
1 гр. Английски език
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
ст.пр. Ванина Петрова
Зала 416
2гр. Англ. език
НУПЧЕ,I курс,II сем.
ст.пр. Ванина Петрова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION