доц. д-р М. Димчева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методика на изобраз. изк-во в средния курс с хоспитиране - 2гр. по 15ч. практ. упр. в у-ще
ИИ,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Димчева
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИИ,III курс,VI сем.
Педагогическа специализация Среден курс IIчаст
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текуща педагогическа практика (среден курс) - гр. А и Б
ИИ,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Димчева
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Методика на изобраз. изк-во в средния курс с хоспитиране (Лекции)
ИИ,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Методика на изобраз. изк-во в средния курс с хоспитиране - упр.
ИИ,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION