гл.ас. д-р Ив. Душков ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Аудиовизуални и информационни технологии - Лекция
Логопедия,I курс,II сем.
гл.ас. д-р Ив. Душков
Зала 601
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда - Лекции, през седмица
ПНУП,I курс,II сем.
гл.ас. д-р Ив. Душков
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
АВИТ - 1гр. I-IIIседм. и 2 гр. II-IV седм. - Сем.+практ. упр.
Логопедия,I курс,II сем.
гл.ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
ИД-Уеб дизайн за педагогически цели от 11-12.30ч.
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
гл.ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 

1 и 3 гр./2 гр. Методика на педагог. работа в часа на класа - сем. упр. (1 и 3 гр. обединени)
доц. Л. Витанов
Зала 301
ПНУП,I курс,II сем.
2 гр./ 1 гр. ИКТО и работа в дигитална среда - сем. упр.
гл.ас. д-р Ив. Душков
Зала 514
 
 
 

ПНУП,I курс,II сем.
3 гр. ИКТО и работа в дигитална среда - сем. и практ. упр./ през седмица
гл.ас. д-р Ив. Душков
Зала 514 2гр.Театрално изкуство и техника на говора - Сем. упр.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 504 1гр. Дидактика - Сем. упр.
ас. Кр. Костов
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION