доц. д-р К. Костов ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
ИД-Лечебен и спортен масаж - Лекция
ФВС,II курс,IV сем.
доц. д-р К. Костов
Зала 303
Основи на кинезитерапията - Лекция - Ректорат, з. 209А
ФВС,III курс,VI сем.
доц. д-р К. Костов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ИД-Лечебен и спортен масаж - Пр. упр. 1/2 гр.
ФВС,II курс,IV сем.
доц. д-р К. Костов
Център по кинезитерапия - ФНПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Основи на кинезитерапията - 15 часа практ. упр. (групите през седмица) - Център по кинезитерапия в Ректорат
ФВС,III курс,VI сем.
доц. д-р К. Костов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION