ас. Хр. Монов ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Педагогическа психология - Сем. упр.- 1гр. I-IIседм. и 2гр. II-IVседм.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
ас. Хр. Монов
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Кризисна психологическа интервенция (Сем. упр.)
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
ас. Хр. Монов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Психология на развитието - Сем. упр. - 1гр. I-IIIседм. и 2гр. II-IVседм.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
ас. Хр. Монов
Зала 500
Психология - Сем. упр.
ПУПЧЕ,I курс,II сем.
ас. Хр. Монов
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

1/2гр. ИПБО - Сем. упр.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 505
НУПЧЕ,I курс,II сем.
2/1гр. Обща психология - Сем. упр.
ас. Хр. Монов
Зала 504
Кризисна психологическа интервенция (15ч. лекции)
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
ас. Хр. Монов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
1/2 гр. Педагогическа психология - Сем. упр.
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
ас. Хр. Монов
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
1 гр. Възрастова психология - Сем. упр.
Логопедия,I курс,II сем.
ас. Хр. Монов
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
2 гр. Възрастова психология - сем. упр. от 8.15 ч.
Логопедия,I курс,II сем.
ас. Хр. Монов
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION