ас. М. Томова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
1/2 гр.Спец. педагогика и приобщаващо образование (сем. и пр. упр.) 1 гр. - І - ІІІ седмица и 2 гр. - ІІ - ІV седмица
Логопедия,I курс,II сем.
ас. М. Томова
Зала 307

1гр./2гр. Специална педагогика и интегрирано образование - Сем. и пр. упр.
ас. М. Томова
Зала 304
Логопедия,II курс,IV сем.
2гр./1гр. Комуникативни нарушения при краниофациални малформации - Сем. и пр. упр.
гл.ас. д-р Елена Делева
Зала 306
Хоспитиране III част
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
ас. М. Томова
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Обучение на сляпоглухи деца и ученици - Сем. упр.
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
ас. М. Томова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Хоспитиране І част
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
ас. М. Томова
Текуща практика - IIIчаст
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
ас. М. Томова
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Ресурсно подпомагане на зрително затруднени ученици - Сем. упр. - през седмица от 8.30ч.
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
ас. М. Томова
Ресурсен център ПЗЗ
Приобщаващо образование (сем. упр.)
Спец. п-ка,I курс,II сем.
ас. М. Томова
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Специфични подходи при работа с деца със зрителни затруднения (семестр. и пр. упр.)
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
ас. М. Томова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Брайлово писмо - IIчаст - Сем. упр.
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
ас. М. Томова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Педагогика на зрително затруднените IIчаст - Сем.упр.
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,VI сем.
ас. М. Томова
Ресурсен център ПЗЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION