гл. ас. д-рК. Щерева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нарушения на четенето и писането - Пр. упр. - 1/2гр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 302
1/2грОснови на речевата патология и терапия - Сем. и практ.упр. - ФНПП и базови институции
Логопедия,I курс,II сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
1/2гр.Артикулац. нарушения-Сем. упр.
Логопедия,II курс,IV сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
ИД-Логопедични практики, базирани на доказателства за ефективност (Лекции и упр.)
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
2/1 гр.Артикулационни нарушения - Пр. упр. във ФНПП и базови институции
Логопедия,II курс,IV сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 302
1/2г.Наруш. на чет. и пис. - Сем. упр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION