проф. дфн Т. Дяков ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Фолклористика - Лекция
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
проф. дфн Т. Дяков
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чуждестранна литература за деца и юноши - Лекция
НУПЧЕ,I курс,II сем.
проф. дфн Т. Дяков
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Текст и интерпретация в масмедиите и в изкуството - Лекция
ПМХК,II курс,IV сем.
проф. дфн Т. Дяков
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Културна и социална антропология - Лекция
МПХК, I курс, II сем.
проф. дфн Т. Дяков
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION