бл.2/Фонотека ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
История на българската музика II част - Лекция
Музика,III курс,VI сем.
гл.ас. д-р Б. Мангова
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Музикален анализ II част - Лекция
Музика, II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Веселин Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
История на българската музика II част - Сем. упр.
Музика,III курс,VI сем.
гл.ас. д-р Б. Мангова
бл.2/Фонотека
 
 
 
История на поп и рок музиката
Музика, I курс,II сем.
ас. Георги Георгиев
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Музикален анализ II част - Сем. упр.
Музика, II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Веселин Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
История на поп и рок музиката - Сем. упр.
Музика, I курс,II сем.
ас. Георги Георгиев
бл.2/Фонотека
История на музиката II част - Лекция
Музика, I курс,II сем.
гл.ас. д-р Б. Мангова
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
История на изкуството Iчаст - Лекция
Музика,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Христо Карагьозов
бл.2/Фонотека
История на музиката IV част - Лекция
Музика, II курс,IV сем.
гл.ас. д-р Б. Мангова
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Симфонична оркестрация I част - Лекция и сем. упр.
Музика, II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Веселин Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
История на музиката II част - Сем. упр.
Музика, I курс,II сем.
гл.ас. д-р Б. Мангова
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Музикална естетика Iчаст
Музика,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Христо Карагьозов
бл.2/Фонотека
История на музиката IV част - Сем. упр.
Музика, II курс,IV сем.
гл.ас. д-р Б. Мангова
бл.2/Фонотека
История на музиката IІ част (Лекции и упр.)
ММТТ, Ікурс, ІІсем.
гл.ас. д-р Б. Мангова
бл.2/Фонотека
Елементарна теория на музиката II част - Лекция
Музика, I курс,II сем.
гл.ас. д-р Б. Мангова
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Музикален авангард и постмодернизаъм - Лекции и упр.
Музика, II курс,IV сем.
гл.ас. д-р Б. Мангова
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION