Зала 607 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Естетика (15 ч.) - Лекции от 08.30 ч. през седмица
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем. ИИ,I курс,II сем.
доц. д-р О. Касабов
Зала 607
 
 
 
Пластична анатомия IIчаст - 15 ч. лекции - Часовете ще се вземат блоково, след допълнително уточнение
ИИ,I курс,II сем.
Зл. Декова
Зала 607
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
История на българското изобразително изкуство - Лекция през седмица
ИИ,III курс,VI сем.
доц. М. Блажиева
Зала 607
История на световното изобразително изкуство - Лекция
ИИ,II курс,IV сем.
доц. М. Блажиева
Зала 607
 
 
 
Фотография ІІ част - Лекции
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
д-р Иван Кюранов
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Теория на художествения образ - лекции
ИИ,II курс,IV сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 607
Теория на худ. образ.Пространство и худ. синтез - упр.
ИИ,III курс,VI сем.
ТХО (2гр. II-IV седм. и 1 гр. I-III седм.) - Упр.
ас. д-р В. Стоянова
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Дидактика II част - Лекция
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
доц. д-р К. Герджиков
Зала 607
История на световното изобр. изкуство-Лекция
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем. ИИ,I курс,II сем.
доц. М. Блажиева
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИСИИ (I-III седм.-1 гр. и II-IV седм.-2 гр.) - Сем. упр
ИИ,II курс,IV сем.
Юлия Лазаркова
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION