Зала 605 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 

Рисуване и композиция - упр. - гр. Б/ гр. А
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
ас. д-р В. Стоянова
Зала 605
ИИ,II курс,IV сем.
Живопис и цветознание ХП2 - гр.А и гр.Б
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
 
 
 

ИИ,III курс,VI сем.
Педагогическа специализация Среден курс IIчаст
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Рисуване и композоция ХП1 - 1гр./ 2 гр. (Упр.)
ИИ,III курс,VI сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
ас. д-р В. Стоянова
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Методика на изобраз. изк-во в средния курс с хоспитиране (Лекции)
ИИ,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Методика на изобраз. изк-во в средния курс с хоспитиране - упр.
ИИ,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION