Зала 601 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Аудиовизуални и информационни технологии - Лекция
Логопедия,I курс,II сем.
гл.ас. д-р Ив. Душков
Зала 601
Семейна педагогика - Лекция от 8.30ч.
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
проф. дпн Кл. Сапунджиева
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Физиология на човека и физиология на физическите упражнения-2 част-Лекция
ФВС,II курс,IV сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Дидактология - Лекция
Соц. п-ка,I курс,II сем.
доц. д-р К. Герджиков
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Социално законодателство и социална защита - Лекция
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
проф. д-р Ц. Коларова
Зала 601
Чуждестранна литература за деца и юноши - Лекция
НУПЧЕ,I курс,II сем.
проф. дфн Т. Дяков
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Методи на социалните изследвания - Лекция
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
проф. М. Мирчев
Зала 601
Психодиагностика - Лекции
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас.д-р Ан. Атанасова
Зала 601
Социална политика - Лекция от 14.30 часа
Соц. п-ка,I курс,II сем.
д-р Хр. Христова
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Методи на социалните изследвания - Практ. упр. (Iгр. I-IIIседм. и IIгр. II-IVседм.)
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
проф. М. Мирчев
Зала 601
Възрастова психология (Лекции)
Логопедия,I курс,II сем.
проф. дпн В. Борисова
Музика, I курс,II сем.
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION