Зала 506 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
2 гр. Основи на НУП от 9-11ч. / 1 гр. ПВЗД "дете-среда" - Сем. и практ. упр.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 506
ПНУП,II курс,IV сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 505
 
 
 
Английски език от 10-14ч.
ПУПЧЕ,II курс,IV сем.
ас. Хр. Белева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Софтуер за графичен дизайн ІІ част - Лекции през седмица (І - ІІІ седм.)
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 512
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем. ИИ,I курс,II сем.
История на световното изобр. изкуство - упр. през седмица (ІІ - ІV седм.)
Юлия Лазаркова
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Педагогика на математиката в предучилищна възраст - Лекции
ПУПЧЕ,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Г. Георгиева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Английски език
ПУПЧЕ,I курс,II сем.
ас. Хр. Белева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
ИБИИ (1гр. I-III седм. и 2гр. II-IV седм.) - Сем.упр
ИИ,III курс,VI сем.
Зала 506
Юлия Лазаркова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION