Зала 505 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Английски език - 1гр.
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
2 гр. Основи на НУП от 9-11ч. / 1 гр. ПВЗД "дете-среда" - Сем. и практ. упр.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 506
ПНУП,II курс,IV сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 505
Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта - Лекция от 8.30ч
ПУПЧЕ,II курс,IV сем.
проф. д-р Б. Ангелов
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Образователни технологии в начална училищна възраст - Сем. и пр. упр.
ПМХК,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

1/2гр. ИПБО - Сем. упр.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 505
НУПЧЕ,I курс,II сем.
2/1гр. Обща психология - Сем. упр.
ас. Хр. Монов
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
ИД - История на детството
ПУПЧЕ,II курс,IV сем.
Зала 505
гл. ас. д-р М. Терзийска
Културна и социална антропология - Сем. упр.
МПХК, I курс, II сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Английски език - 2гр.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 505
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
Немски език
х.преп. Евгения Акиншина
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION