Зала 500 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Педагогика на математиката в предучилищна възраст - Сем. и практ. упр.
ПУПЧЕ,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Г. Георгиева
Зала 500
 
 
 
 
 
 
1 гр. П-ка на математиката в предучилищна възраст (Сем. и практ. упр.) / 2 гр. ПВЗД "дете-среда"
ПНУП,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Г. Георгиева
Зала 513
ас. д-р М. Стоянова
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Педагогическа психология - Сем. упр.- 1гр. I-IIседм. и 2гр. II-IVседм.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
ас. Хр. Монов
Зала 500
ПТИВ - Практ. упр.
ПУПЧЕ,I курс,II сем.
доц. д-р Л. Спиридонова
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Психология на развитието - Сем. упр. - 1гр. I-IIIседм. и 2гр. II-IVседм.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
ас. Хр. Монов
Зала 500
ПТИВ - Сем. упр.
ПУПЧЕ,I курс,II сем.
доц. д-р Л. Спиридонова
Зала 500
Приложни техники за творчество в детската градина - природонаучни -1/2гр. - Практ. упр.
ПНУП,II курс,IV сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Педагогическа специализация -Извънкласни форми ІІ част
ИИ,III курс,VI сем.
гл. ас. П. Иванова
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Социално творчество и дискурсен анализ - Лекции
ПМХК,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Т. Петев
Зала 500
Методика на обучението по природни и обществени науки - Лекция
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
доц. дн М. Замфиров
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Теория на художествения образ (I-III седм.) - Лекция от 14.00 до 16.00 ч.
ИИ,III курс,VI сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 500
1гр.Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст - Сем. и пр. упр.
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
ас. Гергана Минковска
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
ИД-Кино и възпитание
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION