Зала 415 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 

2гр.Педагогика на изобразителното изкуство в предучлищна възраст - Сем. и практ. упр.
ас. Г. Михайлова
Зала 513
ПНУП,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
1гр.Основи на началната училищна педагогика - Сем. и пр. упр. от 9-11ч. Зала 415
Логопедична диагностика и работа с диагностичен екип (сем. и пр. упр.) 1 гр. І-ІІ седм., 2 гр. ІІ-ІV седм.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 415
2/1гр. ДМ 2част - Сем. упр. от 8.30ч. / 1/2гр. ДБЕЛ 2част - практ. упр.
ПНУП,III курс,VI сем.
ас. Гергана Христова
Зала 416
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
1/2 гр. ДМ от 8.30-10 ч. / 2/1 гр. ДБЕЛ 2 част - Пр. упр.
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
ас. Гергана Христова
Зала 416
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
1/2гр. ПДБЕЛ - Практ. упр. / 2/1гр. ПУДМ - сем. упр. във ФНПП и базово у-ще
ПНУП,III курс,VI сем.
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
ас. Гергана Христова
Зала 416
1/2 гр. ПУДМ във ФНПП и базово у-ще / 2/1 гр. ПУДБЕЛ във ФНПП и базово училище
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
ас. Гергана Христова
Зала 416
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Методика на преподаване на футбол (Първите 7 седмици) - Лекция
ФВС,II курс,IV сем.
доц. д-р Г. Игнатов
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
ДБЕЛ - 1/2 гр. - Сем. упр. от 12-14ч.
ПНУП,III курс,VI сем.
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
1/2 гр. Дидактика на математиката - Практ. упр. в у-ще/ 2/1гр. ДБЕЛ - Сем. упр.
ас. Гергана Христова
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Физиол. на човека и физиол. на физ.упр.-2 част
ФВС,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Полина Матеева
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
ИД - Философска антропология
проф. дфн Валери Динев
Зала 415
НУПЧЕ,I курс,II сем.
 
 
 
ИД - Дигитални технологии за обучение по чужд език
НУПЧЕ,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
ИД - Социално-педагогическа работа с деца жертва на насилие
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
проф. д-р Н. Петрова
Зала 415
ИД - Невербална комуникация
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Донка Петрова
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION