Зала 414 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 гр. Английски език
НУПЧЕ,I курс,II сем.
ст.пр. Ванина Петрова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
1гр./2гр. Дидактика IIчаст - Сем. упр.
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
ас. Кр. Костов
Зала 414
 
 
 

1гр. Педагогика на изобразителното изкуство в предучилищна възраст - Сем. и практ. упр.
ас. Г. Михайлова
Зала 513
ПНУП,II курс,IV сем.
2гр.Педагогика на математиката в предучилищна възраст - Сем. и практ. упр.
гл. ас. д-р Г. Георгиева
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Педагогика (Дидактика) - сем. упр.
ФВС,I курс,II сем.
ас. Кр. Костов
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст - Лекция
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
проф. д-р Кр. Каваклова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2гр. Англ. език
НУПЧЕ,I курс,II сем.
ст.пр. Ванина Петрова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Обща и възрастова психология - Лекция
ФВС,I курс,II сем.
проф. дпн В. Борисова
Зала 414
1 гр./ 2 гр. ДРП 2 част - сем. и практ. упр., 1 гр. I-III седмица, 2 гр. II-IV седмица
ПНУП,III курс,VI сем.
Зала 414
ас. Л. Зафирова
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Обща и възрастова психология - Сем. упр.
ФВС,I курс,II сем.
проф. дпн В. Борисова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
1гр./2гр.Психодиагностика - Пр. упр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас.д-р Ан. Атанасова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION