Зала 403 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Специална педагогика - Лекции
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
проф. дпн М. Цветкова
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Дидактика на българския език и литература 2 част - Лекция
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. Т. Борисова
Зала 403
Дидактика на информационните технологии в началните класове (Лекции)
ПНУП,III курс,VI сем.
Зала 403
гл. ас. д-р Л. Алексиева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Обща психология - Лекция
НУПЧЕ,I курс,II сем.
проф. Б. Минчев
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Дидактика на българския език и литература 2 част - Лекция
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. Т. Борисова
Зала 403
 
 
 
Литература и текст в медиите - Лекция
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Основи на речевата патология и терапия (Лекция)
Логопедия,I курс,II сем.
проф. дпн Цв. Ценова
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Основи на началната училищна педагогика - Лекция
ПНУП,II курс,IV сем.
доц. Т. Борисова
Зала 403
 
 
 
Психолингвистика - Лекции
Логопедия,II курс,IV сем.
доц. д-р Елена Чаушева
Зала 403
1гр.Комуникация и комуникативен тренинг - Практ. упр.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
гл.ас. Н. Николов
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Функционална морфология на детето (хигиена и здравно възпитание) - Лекция
НУПЧЕ,I курс,II сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Основи на началната училищна педагогика - Лекция
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. Т. Борисова
Зала 403
 
 
 
Психолингвистика - сем. упр.
Логопедия,II курс,IV сем.
доц. д-р Елена Чаушева
Зала 403
Комуникация и комуникативен тренинг - Лекция (Първите 7 седмици)
Соц. п-ка,I курс,II сем.
гл.ас. Н. Николов
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
ИД - Начална училищна педагогика (Лекции)
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2гр.Комуникация и комуникативен тренинг - Практ. упр.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
гл.ас. Н. Николов
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION