Зала 400 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Логопедична диагностика и работа с диагностичен екип (Лекции)
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 400
 
 
 
Приложна текстова лингвистика - Лекции
Логопедия III курс,VI сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 400
 
 
 

ПНУП,III курс,VI сем. НУПЧЕ,III курс,VI сем.
ИД - Специфика на обучението по български език като втори език
доц. д-р А. Георгиева
Зала 416 ИД-Творческа работа над текстови задачи по математика I-IVкл. (от.8.30ч.)- само за специалност ПНУП
доц. д-р Г. Кирова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Дизонтогенеза на езика и речта - Лекции от 10.30ч.
Спец. п-ка,I курс,II сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 400
1/2гр.Приложна текстова лингвистика - Пр. упр.
Логопедия III курс,VI сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 400
 
 
 
Дидактика на математиката 2част - Лекция
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Комуникативни нарушения при интелектуална недостатъчност-Лекция
Логопедия III курс,VI сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 400
 
 
 
М-ка на преподаване на баскетбол - 15 ч. лекции от II-ра седмица от 11 30-13 00 ч.
ФВС,I курс,II сем.
доц. д-р И. Пелтекова
Зала 400
Декоративни изкуства и комбинаторика І част
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 400
Дидактика на математиката - Лекция
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Основи на социалната работа - Лекция
Соц. п-ка,I курс,II сем.
проф. д-р Н. Петрова
Зала 400
Изследователски технологии в предучилищното образование - Лекция
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. д-р Р. Енгелс
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Специална педагогика и интегрирано образование - Лекция
Логопедия,II курс,IV сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 400
Очни болести - Лекция
Спец. п-ка,I курс,II сем.
доц. д-р А. Попова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Основи на специалната педагогика - Лекция
Соц. п-ка,I курс,II сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Специфични подходи при деца с умствена изостаналост (Лекции)
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 400
 
 
 
Очни болести - Пр. упр. през седмица
доц. д-р А. Попова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION