Зала 323 А ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компютърна музикална грамотност - Лекция
Музика, I курс,II сем.
проф. д-р Адр. Георгиев
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Информационно-комуникационните технологии в обучението и рехабилитацията на децата в увреден слух (Лекции)
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
доц. дн М. Замфиров
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
Компютърна музикална грамотност - Сем. упр.
Музика, I курс,II сем.
проф. д-р Адр. Георгиев
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
АВИТ - 1гр. I-IIIседм. и 2 гр. II-IV седм. - Сем.+практ. упр.
Логопедия,I курс,II сем.
гл.ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
Информационно-комуникационните технологии в обучението и рехабилитацията на децата в увреден слух (практ. упр.)
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
доц. дн М. Замфиров
Зала 323 А
 
 
 
Музикални и компютърни технологии (сем. упр.)
ММТТ, Ікурс, ІІсем.
ас. Георги Георгиев
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
ИД-Уеб дизайн за педагогически цели от 11-12.30ч.
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
гл.ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
 
 
 
Музикални компютърни технологии - Лекция
Музика, II курс,IV сем.
проф. д-р Адр. Георгиев
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Граф. дизайн и визуална комун. IIчаст (I-IIIс.)/ Графика и технологии. Дълбок печат- офорт и акватинта (II-IVс) - Лекция от 12-13.30ч.
ИИ,III курс,VI сем.
проф. Б. Филчев
Зала 323 А
Музикални и компютърни технологии (Лекции)
ММТТ, Ікурс, ІІсем.
проф. д-р Адр. Георгиев
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
1гр./2гр. Дидактика на информационните технологии в началните класове (Сем. и пр. упр.)
ПНУП,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Л. Алексиева
Зала 323 А
 
 
 
Музикални компютърни технологии - Практ. упр.
Музика, II курс,IV сем.
ас. Георги Георгиев
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
ИД-Мултимедията в обучението по математика
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Л. Алексиева
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Графичен дизайн и визуална комуникация IIчаст - гр. А, Б - Пр. упр.
ИИ,III курс,VI сем.
Я. Грънчаров
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
Аудиовизуален дизайн (сем. упр.)
ММТТ, Ікурс, ІІсем.
Силвана Карагьозова
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION