Зала 309 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Модели и механизми на вазимодействието"дете-изкуство"-Сем. упр.
ПМХК,II курс,IV сем.
ас. Г. Михайлова
Зала 309
 
 
 
 
 
 
1/2грОснови на речевата патология и терапия - Сем. и практ.упр. - ФНПП и базови институции
Логопедия,I курс,II сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
2гр. Основи на социалната работа - Сем. и практ. упр.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
докт. Михаела-Мирям Василева
Зала 309
2 гр. Английски език
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
ст.пр. Ванина Петрова
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Методика на обучението по математика при деца с увреден слух-Л
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
доц. дн М. Замфиров
Зала 309
Образователни технологии в начална училищна възраст - Лекция
ПМХК,III курс,VI сем.
доц. д-р А. Георгиева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Невропсихология и патопсихология - Сем. упр. - през седмица
Спец. п-ка,I курс,II сем.
К. Цанов
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
ИД - История на социалната педагогика в България
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 309
1/2 гр. Педагогическа психология - Сем. упр.
НУПЧЕ,II курс,IV сем.
ас. Хр. Монов
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Комуникативни нарушения при слухова недостатъчност - Лекции
Логопедия III курс,VI сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 309
ИД - Образователни политики и социално включване
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
проф. дпн Н. Попов
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
ИД-Езикова култура от 15.30ч.
гл. ас. д-р Я. Сивилова
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Методика на педагогическата работа в часа на класа - Сем. упр. през седмица
ФВС,III курс,VI сем.
доц. Л. Витанов
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION