Зала 307 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
1/2 гр.Спец. педагогика и приобщаващо образование (сем. и пр. упр.) 1 гр. - І - ІІІ седмица и 2 гр. - ІІ - ІV седмица
Логопедия,I курс,II сем.
ас. М. Томова
Зала 307
Невропсихология и патопсихология - Лекция
Спец. п-ка,I курс,II сем.
проф. д-р Ц. Попзлатева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Ранна интервенция и фамилна терапия при деца с увреден слух - Практ. упр.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 307
Кинезитерапия при деца със СОП (Лекции и упр.)
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
Проф. дн Емил Маринов докт. Лилия Кисьова
Зала 307
1/2грНарушения на речевата плавност - Практ. упр.
Логопедия,II курс,IV сем.
гл.ас. д-р Елена Делева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Ранна интервенция и фамилна терапия при деца с увреден слух - Лекция
доц. д-р Н. Балканска
Зала 307
Приобщаващо образование (сем. упр.)
Спец. п-ка,I курс,II сем.
ас. М. Томова
Зала 307
Възрастова психология на типичното и атипичното развитие - Лекция
Спец. п-ка,I курс,II сем.
проф. д-р Ц. Попзлатева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Нарушения на четен. и писан. - Лекции
Логопедия III курс,VI сем.
доц. дпсн Н. Василева
Зала 307
Методика на обучението по математика при деца с увреден слух-Сем. и пр. упр.
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
докт. Теодора Павлова
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
1/2 гр. Нарушения на речевата плавност - Сем. упр.
Логопедия,II курс,IV сем.
гл.ас. д-р Елена Делева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
1/ 2 гр. Практикум по литература за логопеди - сем. и пр. упр.
Логопедия,I курс,II сем.
ас. Др. Панова
Зала 307
Нарушения на речев. плавност - Лекции
Логопедия,II курс,IV сем.
доц. дпсн Н. Василева
Зала 307
1/2гр. Комуникативни нарушения при слухова недостатъчност - Сем. и пр. упр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION