Зала 306 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
2 гр. Английски език
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
ст.пр. Ванина Петрова
Зала 306
 
 
 

1гр./2гр. Специална педагогика и интегрирано образование - Сем. и пр. упр.
ас. М. Томова
Зала 304
Логопедия,II курс,IV сем.
2гр./1гр. Комуникативни нарушения при краниофациални малформации - Сем. и пр. упр.
гл.ас. д-р Елена Делева
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
1гр. Математика - Сем. упр.
ПНУП,I курс,II сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
2гр. Математика - Сем. упр.
ПНУП,I курс,II сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
1гр. Английски език
Немски език
х.преп. Евгения Акиншина
Зала 305
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
ст.пр. Ванина Петрова
Зала 306
 
 
 
3 гр. Математика - сем. упр.
ПНУП,I курс,II сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
1 гр. Възрастова психология - Сем. упр.
Логопедия,I курс,II сем.
ас. Хр. Монов
Зала 306
Методика на обучението по природни и обществени науки - Сем. и практ. упр.
Спец. п-ка,СРР,III курс,VI сем.
докт. Теодора Павлова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
2 гр. Възрастова психология - сем. упр. от 8.15 ч.
Логопедия,I курс,II сем.
ас. Хр. Монов
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION