Зала 305 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 

Основи на физкултурата с дидактика - Сем. и практ. упр. - 1гр. II-IVседм. и 2гр. I-IIIседм.
ас. Н. Танкушева
Зала 305
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
Методика на обучението по чужд език в началните класове - Сем. и пр. упр. в у-ще - 1гр. I-III седм. и 2гр. II-IVседм.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 514 до 14.00 ч. Зала 500 от 14.00 до 16.00 ч.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Социално-педагогически практикум
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 305
Артерапия при деца със СОП (Лекции и пр. упр.)
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
1гр. Английски език
Немски език
х.преп. Евгения Акиншина
Зала 305
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
ст.пр. Ванина Петрова
Зала 306
ИД-Арттерапевтични подходи в социалната работа
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
проф. д-р Н. Бояджиева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Медийна педагогика- сем. упр. От 26.02.2018 г. през седмица
ПМХК,III курс,VI сем.
х. пр. Д. Стоева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ИД-Работа с групи
Соц. п-ка,II курс,IV сем.
гл.ас. Н. Николов
Зала 305
1гр.Основи на социалната работа - Сем. и практ. упр.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
докт. Михаела-Мирям Василева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION