Зала 304 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Мениджмънт на масовата и художествена комуникация - Лекция
ПМХК,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Т. Петев
Зала 304
 
 
 

1гр./2гр. Специална педагогика и интегрирано образование - Сем. и пр. упр.
ас. М. Томова
Зала 304
Логопедия,II курс,IV сем.
2гр./1гр. Комуникативни нарушения при краниофациални малформации - Сем. и пр. упр.
гл.ас. д-р Елена Делева
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Мениджмънт на масовата и художествена комуникация - Сем. упр.
ПМХК,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Т. Петев
Зала 304
1/2гр.Артикулац. нарушения-Сем. упр.
Логопедия,II курс,IV сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Специфични подходи при деца със зрителни затруднения (Лекции)
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
проф. дпн М. Цветкова
Зала 304
ИД-Интегриране на деца с проблеми
ПМХК,II курс,IV сем.
проф. М. Баева
Зала 304
ИД-Логопедични практики, базирани на доказателства за ефективност (Лекции и упр.)
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Специфични подходи при деца с умствена изостаналост (практ. упр.) - през седмица
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
докт. Лилия Кисьова
Зала 304
Английски език
ПМХК,II курс,IV сем.
ас. Светослав Кодинов
Зала 304
 
 
 
1/2г.Наруш. на чет. и пис. - Сем. упр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 304
3 гр. Педагогика /Дидактика/ - сем. упр.
ПНУП,I курс,II сем.
ас. Кр. Костов
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Социална психология - Лекция
МПХК, I курс, II сем.
доц. д-р Н. Димитров
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION