Зала 302 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта - Сем. и пр. упр.
ПУПЧЕ,II курс,IV сем.
д-р Д. Андонова
Зала 302
Специфични подходи при работа с деца с увреден слух - Лекции и упр.
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 302
Нарушения на четенето и писането - Пр. упр. - 1/2гр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
1/2гр.Комуник. наруш. при интелект. недостат.-Пр. упр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Специфични подходи при работа с деца с невросоматични заболявания - Лекции и упр.
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 302
1/2грКомуник. наруш. при интелект. недостат.-Сем. упр.
Логопедия III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
2/1 гр.Артикулационни нарушения - Пр. упр. във ФНПП и базови институции
Логопедия,II курс,IV сем.
гл. ас. д-рК. Щерева
Зала 302

ПНУП,I курс,II сем.
3 гр. ИКТО и работа в дигитална среда - сем. и практ. упр./ през седмица
гл.ас. д-р Ив. Душков
Зала 514 2гр.Театрално изкуство и техника на говора - Сем. упр.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 504 1гр. Дидактика - Сем. упр.
ас. Кр. Костов
Зала 302
Английски език - 2гр.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 505
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
Немски език
х.преп. Евгения Акиншина
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
ИД-Приложение на Монтесори терапията в логопедията(Лекции и упр.)
Логопедия III курс,VI сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION