Зала 301 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактика на техниката и технологиите - Лекция
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. Л. Витанов
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
История на социалната педагогика - Лекции от 8.30ч.
Соц. п-ка,I курс,II сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 301
 
 
 
ИД-Мениджмънт на класа от 8.00-9.30 ч.
Соц. п-ка,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Специална педагогика и приобщаващо образование (Лекции)
Логопедия,I курс,II сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 301
1гр. /2 гр. Дидактика на техниката и технологиите - сем. и практ. упр. - през седмица
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. Л. Витанов
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Философия - Лекции
НУПЧЕ,I курс,II сем.
проф. дфн Пламен Макариев проф. д-р Р. Пожарлиев
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 

История на социалната педагогика - Сем. упр. - 1гр. I-IIIседм. и 2гр. II-IVседм.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 301
Соц. п-ка,I курс,II сем.
2гр/1гр Дидактология - Сем. упр.
ас. Кр. Костов
Зала 416
Конструктивно-приложни дейности - Лекция
ПНУП,III курс,VI сем.
доц. Л. Витанов
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Съвременен български език - Лекция
НУПЧЕ,I курс,II сем.
проф. д-р Петя Осенова
Зала 301
 
 
 
Сравнително предучилищно образовани - Лекции
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Педагогическа психология - Лекция
Соц. п-ка,I курс,II сем.
проф. дпсн Наталия Александрова
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 

1 и 3 гр./2 гр. Методика на педагог. работа в часа на класа - сем. упр. (1 и 3 гр. обединени)
доц. Л. Витанов
Зала 301
ПНУП,I курс,II сем.
2 гр./ 1 гр. ИКТО и работа в дигитална среда - сем. упр.
гл.ас. д-р Ив. Душков
Зала 514
ИД - История на детството
Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Психология на развитието - Лекция
Соц. п-ка,I курс,II сем.
проф. Б. Минчев
Зала 301
Лингв. особености при усвояване на чужд ез. в детска възраст
НУПЧЕ,I курс,II сем.
доц. д-р А. Георгиева
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION