Зала 2 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Психолого-педагогически основи на информационната култура - Лекции
ПМХК,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Т. Петев
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Психолого-педагогически основи на информационната култура-Сем.у
ПМХК,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Т. Петев
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
ИД-Българска литература за деца и юноши
Логопедия,II курс,IV сем.
ас. Др. Панова
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Журналистически жанрове и формати - Лекция+упр.
МПХК, I курс, II сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 2
Текст и интерпретация в масмедиите и в изкуството - Лекция
ПМХК,II курс,IV сем.
проф. дфн Т. Дяков
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Текст и интерпретация в масмедиите и в изкуството - Сем. упр.
ПМХК,II курс,IV сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION