Зала 230 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Комуникативни нарушения при краниофациални малформации - Лекция от 8.30ч.
Логопедия,II курс,IV сем.
проф. дпн Цв. Ценова
Зала 230
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда - Лекции, през седмица
ПНУП,I курс,II сем.
гл.ас. д-р Ив. Душков
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Математика - Лекция
ПНУП,I курс,II сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Артикулационни нарушения - Лекция
Логопедия,II курс,IV сем.
проф. дпн Цв. Ценова
Зала 230
Приобщаващо образование - Лекции, през седмица
ПНУП,I курс,II сем.
Зала 230
проф. М. Баева
 
 
 
ИД - Интеркултурно образование
ПНУП,I курс,II сем.
доц. д-р Л. Спиридонова
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Неврофизиол. и неврологични заболявания-Лекция
Логопедия,I курс,II сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Сравнително образование - Лекция
ПНУП,I курс,II сем.
проф. дпн Н. Попов
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Педагогическа психология - Лекции
НУПЧЕ,II курс,IV сем. ИИ,I курс,II сем.
проф. дпн Й. Янкулова
Зала 230
Дидактика - Лекции от 01.03.2017г.
ПНУП,I курс,II сем.
доц. д-р Ил. Петкова
Зала 230
Педагогика на взаимодействието "дете-среда" - Лекции
ПНУП,II курс,IV сем.
Зала 230
ас. д-р М. Стоянова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Теория и история на художественото и естетическото възпитание - Лекция
Музика, II курс,IV сем. ИИ,II курс,IV сем.
проф. д-р Н. Бояджиева проф. дпн Кл. Сапунджиева
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Педагогическа психология - Лекция
ПНУП,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Василка Баничанска
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Методика на педагогическата работа в часа на класа (Лекция)
ПНУП,I курс,II сем. ФВС,III курс,VI сем.
доц. Л. Витанов
Зала 230
Театрално изкуство и техника на говора - Лекция през седмица
ПНУП,I курс,II сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION